Program screeningu kolorektálního karcinomu

1. 1. 2000

Tento program je v ČR zaveden již od roku 2000.  Na screeningové vyšetření kolorektálního karcinomu má právo každý muž či žena starší 50 let, kteří nemají žádné příznaky, Jedná se o vyšetření na okultní krvácení (zkráceně TOKS) a screeningovou kolonoskopii.


Osobám bez příznaků onemocnění má odběrovou sadu pro test předat jejich registrující praktický lékař nebo gynekolog a následně je má také informovat o výsledku vyšetření. V případě jeho pozitivity následuje screeningová kolonoskopie. Existuje i možnost využít screeningového kolonoskopického vyšetření bez předchozího TOKS objednáním se do nejbližšího centra pro screeningovou kolonoskopii.

www.kolorektum.cz