Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

1. 4. 2018 – 31. 12. 2022

Předmětem projektu bylo vyhledat pacienty s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stadiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.


Podpora: Operační program Zaměstnanost