Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči

1. 4. 2018 – 31. 12. 2022

Předmětem projektu byl časný záchyt karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře, po předchozím onkologickém onemocnění. Šlo tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem byl časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA. Časné odhalení karcinomu vede k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelné metastatické fáze onemocnění.


Podpora: Operační program Zaměstnanost