Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

1. 5. 2018 – 30. 11. 2021

Předmětem projektu byl návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které mají zvýšit efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla.Projekt byl zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožnil i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty by měly představovat pilíř a základní referenční materiál pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.


Podpora: Operační program Zaměstnanost