Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

1. 2. 2019 – 30. 9. 2022

Předmětem projektu bylo zvýšení efektivity časného záchytu tyreopatií v časné fázi gravidity, a časnou intervencí minimalizovat negativní dopady tyreopatie na průběh gravidity a vyvíjející se plod. Součástí projektu bylo navržení způsobu zavedení tohoto programu, formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů, do gynekologických a endokrinologických ambulancí v České republice. Vyšetřeno bylo víc než 3 600 těhotných žen. Tyto ženy podstoupily v časné fázi těhotenství, nejpozději do ukončeného 13. týdne,  krevní odběry, jejichž cílem bylo odhalit poruchu funkce štítné žlázy.


Podpora: Operační program Zaměstnanost