Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně

1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Předmětem projektu Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně je příprava a otestování možností a způsobů zavedení časného záchytu hepatitidy typu C u osob užívajících drogy injekčně a jejich zařazení do systému zdravotní péče. Toho bude dosaženo ve spolupráci s přibližně 25 nízkoprahovými programy (kontaktní centra a terénní programy) a 20 klinickými centry prostřednictvím tří klíčových aktivit. Výsledkem projektu bude návrh na zavedení jednotného systému péče o osoby užívající drogy injekčně s vysokým rizikem hepatitidy typu C v ČR na zdravotně sociálním pomezí.

„Eliminace virové hepatitidy je součástí agendy udržitelného rozvoje OSN a cílem globální strategie Světové zdravotnické organizace (WHO)“.


 • Východiska projektu

  Východiska projektu

  Virová hepatitida C

  Virová hepatitida C je infekce jater způsobená virem hepatitidy C (VHC). Příznaky akutní infekce jsou velmi mírné, proto není často zachycena a přechází do chronické fáze, která bývá asymptomatická a může se tak projevit až po letech infekce, a to převážně poškozením jater. Těžké poškození jater se může objevit až u 30 % pacientů s chronickou infekcí a u menšiny se nakonec může vyvinout cirhóza nebo rakovina jater. Infekci lze vyléčit zejména pokud je včas diagnostikována a léčena vhodnou kombinací antivirotik. Antivirová terapie dokáže vyléčit více než 90 % lidí s infekcí VHC. 
  Virová hepatitida C se vyskytuje po celém světě. Toto onemocnění je vážným celosvětovým zdravotním problémem: Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že více než 100 milionů lidí na celém světě je chronicky infikováno virem hepatitidy C, ale většina pacientů o své infekci neví. Hepatitida C je tedy onemocnění se značně nízkým stupněm ohlášení. V evropských zemích je hepatitida C běžná mezi osobami užívajícími drogy injekčně kvůli sdílení kontaminovaných jehel. Podle ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) bylo v roce 2020 hlášeno 13 901 případů hepatitidy C. Česká republika hlásí v průměru 700-1000 případů ročně, z toho asi v 600-800 případech se jedná o osoby užívající drogy. Proto se virové hepatitidě C někdy říká „nemoc narkomanů“.
  Reinfekce VHC je poměrně vzácná, a i mezi PWID dosahuje 3-5 případů na 100 osob na rok, včetně těch, kteří pokračovali nebo se vrátili k injekčnímu užívání drog.

   

  Prevence

  Infekce virem hepatitidy C je léčitelná, zvláště pokud je včas diagnostikována a léčena vhodnou kombinací antivirotik. Antivirová terapie nyní dokáže vyléčit více než 90 % lidí s infekcí VHC.
  V současné době neexistuje účinná vakcína proti hepatitidě C. Mezi nejúčinnější preventivní opatření ke snížení rizika expozice HCV proto patří osvěta, programy pro osoby injekčně užívající drogy a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních. Opatření jsou stejná jako u virové hepatitidy B. Nespecifická profylaxe zahrnuje především zamezení kontaktu s krví a tělesnými sekrety infikovaných osob. Mezi rizika patří nejen úzký kontakt s nakaženou osobou, nechráněný sex, sdílení jehel, injekčních stříkaček a roztoků s osobami užívajícími injekčně drogy, ale také sdílení hygienických potřeb.

   

  Postup vyšetření

  Vlastní screeningové vyšetření protilátek prostřednictvím point-of-care HCV antigenních testů (ze slin nebo kapky krve z prstu) bude prováděno v programech poskytujících v ČR adiktologické (zdravotní a sociální) služby, konkrétně v 25 nízkoprahových programech (kontaktních centrech a terénních programech). V případě pozitivního výsledku protilátkového testu, který je znám do 20 minut, bude proveden rychlý PCR HCV RNA test, který prokazuje přítomnost viru hepatitidy C v krvi, výsledek testu je znám cca za 1 hodinu. 
  V případě pozitivity PCR testu provedeném v kontaktním centru bude zajištěna návaznost na pracoviště pro léčbu infekčních onemocnění, jedná se o cca 20 center, která mají v ČR smlouvu se zdravotními pojišťovnami na léčbu VHC moderními přímo působícími antivirotiky (direct-acting antivirals, DAAs). Na těchto klinických pracovištích bude probíhat další vyšetření a nasazení léčby. 
   

 • Dokumenty

  Dokumenty

  Bude doplněno

 • Výstupy

  Výstupy

  Na tomto místě budou uloženy výsledky, které pilotní projekt přinese.

 • Odborná garance

  Odborná garance

  Garanti a pracovní skupina


  Za účelem řízení pilotního projektu Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně byla s účinností ke dni 1. 4. 2023 zřízena Pracovní skupina projektu.
   

  Předseda Pracovní skupiny:     

  • doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
    

  Členové Pracovní skupiny:      

  • Mgr. Barbara Janíková, Ph.D.
  • Mgr. Pavla Chomynová
  • RNDr. Vratislav Němeček, Csc.
  • prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
  • prim. MUDr. Pavel Dlouhý
  • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
  • MUDr. Jakub Minařík
  • Mgr. Lucie Mašková
  • Mgr. Vojtěch Janouškovec
  • Bc. Kamil Podzimek
  • Roman Zezula

   

  Tajemník Pracovní skupiny:     

  • Bc. Nikola Štourač
 • Zapojená pracoviště

  Zapojená pracoviště

  Bude doplněno

 • Ohlasy v médiích

  Ohlasy v médiích

  Bude doplněno

 • Kontakt, helpdesk

  Kontakt, helpdesk

  Bude doplněno

Podpora: Operační program Zaměstnanost plus