Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let

1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Předmětem projektu je odstranění nerovností v přístupu ke zdraví u onkologicky nemocných pacientů před a v průběhu onkologické léčby. Identifikace rizika vzniku malnutrice následně umožní zahájení adekvátní nutriční podpory a povede ke zlepšení výsledků onkologické léčby a zvýšení kvality života. Dojde k nastavením procesů formou doporučeného postupu, který bude rozšířen na onkologická pracoviště v ČR. Projekt se zaměří i na osoby nad 65 let věku při hospitalizaci s rizikem malnutrice.


Podpora: Operační program Zaměstnanost plus