O projektu

Bylo zjištěno, že pacienti s jiným nádorovým onemocněním, mají vyšší riziko výskytu rakoviny prostaty. Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních byl pilotním projektem, který umožnil detekci časného stadia rakoviny prostaty na základě zjištěné hladiny PSA (prostatický specifický antigen).

Co bylo cílem pilotního projektu Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních?

Časné odhalení rakoviny prostaty u pacientů sledovaných pro jiné onkologické onemocnění, a to změřením hladiny PSA (prostatický specifický antigen) v krvi. V případě zjištění rakoviny prostaty došlo k včasnému zahájení léčby a tím se zabránilo rozvoji závažnějšího stádia onemocnění.

Dalším cílem bylo připravit a realizovat pilotní projekt, který ověřil vhodnost zavedení této metody časného záchytu onemocnění mezi běžné screeningové projekty v ČR.