Rakovina prostaty

Schéma lidského oka

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů. Ročně onemocní tímto nádorem téměř 8000 mužů, což je třikrát více než před 20 lety. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, jednak nárůstem rutinního preventivního vyšetřování prostatického specifického antigenu (PSA) u starších mužů. Díky tomu jsou častěji odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud němá, která by se za jiných okolností ještě neprojevila. Ročně umírá ne tento nádor přibližně 1500 mužů a v současné době žije v české populaci téměř 60 000 mužů s historií tohoto onemocnění.