Zapojená pracoviště

Pilotní projekt je realizován v těchto centrech:

Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice v Motole
Praha

Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Praha

Komplexní onkologické centrum
Nemocnice Na Bulovce
Praha

Komplexní onkologické centrum
Thomayerovy nemocnice s poliklinikou
Praha

Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice U Svaté Anny
Brno

Komplexní onkologické centrum
Fakultní nemocnice
Plzeň