Garanti a pracovní skupina

Odborní garanti projektu

Odbornými garanty projektu jsou:

doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD.
III. Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Pracovní skupina projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Za účelem řízení pilotního projektu Časný záchyt tyreopatií v těhotenství na základě usnesení Rady byla s účinností ke dni 1. 2. 2019 zřízena pracovní skupina.

Předseda pracovní skupiny:

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Členové pracovní skupiny:

Miroslava Beranová
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
prof. MUDr. Kršek Michal, CSc.
doc. MUDr. Peter Koliba, PhD.
doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.     

Tajemník pracovní skupiny:

MUDr. Marcela Koudelková