Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

e-mail: tyreo.nsc@uzis.cz
Informační linka / helpdesk: +420 770 171 533

 

Kontakt na manažera projektu:
MUDr. Marcela Koudelková
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, P.O. BOX č. 60
128 01 Praha 2

e-mail: marcela.koudelkova@uzis.cz

Další informace: