O projektu

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) realizuje se specialisty v oboru gynekologie a endokrinologie pilotní projekt, v rámci něhož chce vyšetřit na 8 000 těhotných žen z celé ČR. Ty mají v časné fázi těhotenství, nejpozději do ukončeného 13. týdne, podstoupit krevní odběr s cílem odhalit poruchu funkce štítné žlázy.