Tyreopatie v těhotenství

Co znamená screening obecně a co je jeho cílem?

Screening v lékařství znamená vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v časných stádiích, kdy pacient nemá žádné příznaky nebo potíže. Cílem screeningu je rozeznat včas chorobu a předejít rozvoji nemoci.

O co jde v programu Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Myšlenkou programu je časné odhalení onemocnění štítné žlázy u těhotných žen, a to změřením hladiny hormonů štítné žlázy a protilátek v krvi. V případě zjištění rizikových hodnot, bude okamžitě zváženo zahájená léčby.

Onemocnění štítné žlázy – tyreopatie v těhotenství

Pouze 41 % těhotných pacientek podstoupilo v roce 2017 vyšetření hormonu TSH (tyreoidální stimulační hormon), který ovlivňuje funkci štítné žlázy. I  přes snahu lékařů informovat o významu  vyšetření, v  letech 2010 až 2017 se počty vyšetřených těhotných zvýšily jen málo - pouze o jedenáct procentních bodů.  

Pokud má těhotná žena problémy se zvýšenou činností štítné žlázy, může mít zrychlenou srdeční akci, potit se, být unavená a nepřibývat na váze. Častěji se však vyskytují případy se sníženou funkcí štítné žlázy, a to zhruba u 5 % žen. Avšak u dalších 5-8 % žen se štítná žláza nedokáže zcela přizpůsobit zvýšeným nárokům těhotenství.

Štítná žláza v těhotenství

Na štítnou žlázu jsou v těhotenství kladeny zvýšené nároky. Žláza musí zvýšit tvorbu hormonu - tyroxinu  -zhruba o polovinu. Zdravá štítná žláza na požadavky v těhotenství reaguje správně za předpokladu dostatečného příjmu jodu, ale až u 10 % žen je vhodné, často jen na dobu těhotenství, štítnou žlázu léčit. 

Potřeba jódu v těhotenství

Jod tvoří základ hormonu štítné žlázy - tyroxinu. Jeho běžný přísun v potravě je asi 150 mg denně, v těhotenství je nutné zvýšit na 250 - 300mg denně.  Spolehlivě toho dosáhneme užíváním jodu v tabletkách nebo vitaminech. V potravě je jod obsažen v mléce, vejcích, a především v mořských produktech (ryby, určitě sardinky, korýši). Příjem jodu však nesmí být nadměrný a nekontrolovaný.

Význam hormonů štítné žlázy pro plod

Hormony štítné žlázy mají nezastupitelný význam pro úspěšné otěhotnění, pro vývoj plodu i pozdější psychosomatický vývoj dítěte. Neléčená onemocnění v těhotenství mohou mít negativní dopady jak na průběh těhotenství, tak na vývoj dítěte. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakově, ale časný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím.

Co je TSH (tyreoidální stimulační hormon)?

TSH je hormon, tvořený v hypofýze (podvěsku mozkovém). TSH působí na  štítnou žlázu, a ta  vytváří  hormon tyroxin.  Tyroxin je nezbytný pro udržení všech  životních funkcí organismu, a zvláště je důležitý pro vyvíjející se plod. TSH je regulován zpětnou vazbou: je-li produkce tyroxinu přiměřená, je hladina TSH v normálním pásmu, je-li tyroxin nízký, hypofýza reaguje zvýšenou tvorbou TSH. Naopak, při nadměrné činnosti štítné žlázy, kdy je zvýšená tvorba  tyroxinu,  je  hladina TSH nízká až potlačená (suprimovaná).

Co je to tyreopatie?

Tyreopatie je obecný název, zahrnující jakoukoliv odchylku ve funkci, velikosti nebo stavbě tkáně štítné žlázy. V případě poruchy funkce štítné žlázy, což bývá nejčastější, může být funkce snížená nebo zvýšená, v případě velikosti může jít o strumu (zvětšení nad normu) nebo naopak zmenšení až atrofii. Štítná žláza může podléhat přestavbám, degenerativním změnám nebo tvorbě tzv. uzlů.

Jak se dá tyreopatie odhalit?

Při diagnostice tyreopatií využijeme základní postupy: anamnézu, běžné somatické vyšetření pacienta, a laboratorní testy. Rodinná anamnéza je důležitá, protože dědičnost tyreopatií je výrazná. Příznaky mohou být vyjádřeny, ale velmi často jsou nenápadné či úplně chybí. Somatické vyšetření se mimo základní postupy soustředí na vyšetření krční oblasti, štítná žláza však často zvětšená není. Základní laboratorní testy zahrnují vyšetření TSH, protilátek proti štítné žláze a hladiny tyroxinu. Ultrazvuk štítné žlázy, pokud je nezbytný, je doplňkovým vyšetřením.

Desatero pro zdravou štítnou žlázu v těhotenství

Poslední lékařské výzkumy potvrzují, že poruchy štítné žlázy nepříznivě ovlivňují otěhotnění, průběh těhotenství i vývoj dítěte. Správná funkce štítné žlázy každé nastávající maminky je tudíž pro zdravý vývoj dítěte důležitá.

Co udělat pro to, aby byla štítná žláza v těhotenství zdravá? Současná medicína doporučuje omezit příjem soli. Na druhé straně se ale v těhotenství potřeba jódu zvyšuje. Proto je nutné, ještě než otěhotníte, příjem jódu zvýšit. Najdete ho v mořských rybách a plodech, vitaminech a minerálech pro těhotné.

Desatero pro těhotné:

  1. Nepodceňujte svou štítnou žlázu, neboť její poruchy nepříznivě ovlivňují otěhotnění, průběh samotného těhotenství i vývoj dítěte.
  2. Je nutné v těhotenství, raději ještě před otěhotněním, příjem jódu zvýšit. Najdete ho v mořských rybách a plodech, vitaminech a minerálech pro těhotné.
  3. S ohledem na dědičnost onemocnění štítné žlázy je důležitá rodinná anamnéza (zdravotní stav Váš i pokrevních příbuzných).
  4. Pokud má žena některý z rizikových faktorů, měla by mít vyšetřenou štítnou žlázu na začátku těhotenství u svého gynekologa, endokrinologa nebo praktického lékaře.
  5. Netýká-li se Vás žádný z rizikových faktorů, i tak se ve vlastním zájmu dohodněte se svým gynekologem na preventivním laboratorním vyšetření TSH (hormonu ovlivňujícího činnost štítné žlázy) a protilátek TPO (ukazatele autoimunitního zánětu štítné žlázy).
  6. Poruchy štítné žlázy jsou při včasném záchytu velmi dobře léčitelné.
  7. Těhotné ženy a maminky po porodu s poruchou štítné žlázy musí být následně léčeny a sledovány u endokrinologa nebo u internisty s endokrinologickou erudicí.
  8. Až se budete objednávat na endokrinologické vyšetření, zdůrazněte, že plánujete otěhotnět, anebo že již jste těhotná.
  9. Pokud Váš lékař poruchu štítné žlázy odhalí včas, sníží se riziko potratu, předčasného porodu a dalších porodnických komplikací.
  10. Díky tomu, že budete onemocnění léčit, příznivě ovlivníte i psychomotorický vývoj svého dítěte.