Zapojená pracoviště

Pilotní projekt je realizován v těchto centrech:

Gynekologicko-porodnická klinika VFN
  a 1. LF UK, Praha

Gynekologická ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod

G-CENTRUM Olomouc, s.r.o.
Olomouc

Poliklinika VFN, endokrinologická ambulance Praha

Endokrinologická ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod

SALVUS MEDECO, s.r.o.
Olomouc

ENDOCARE s.r.o.
Praha

Endokrinol. ambulance Endokrinologie Vysočina s.r.o., Chotěboř

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o., Brno

MUDr. Jan Nový, Plzeň
  MUDr. Čeněk Born, CSc., Plzeň