Co vás čeká?

Byli jste osloveni k účasti v pilotním projektu Sekundární prevence osteoporotických zlomenin, který Vám pomůže zjistit, zda zlomenina, kterou jste prodělali, vznikla v důsledku osteoporózy. Zapojení do projektu Vám tak přinese důležitou informaci o Vašem zdravotním a umožní Vám adekvátně reagovat, tzn. zahájit antiosteoporotickou léčbu, která u Vás povede ke snížení rizika vzniku další osteoporotické zlomeniny a s ní souvisejících dalších zdravotních komplikací.

Co Vás čeká?

Na začátku s Vámi koordinátor projektu povede krátký rozhovor, při kterém odpovíte na několik otázek týkajících se Vaší zlomeniny.

Pokud bude Vaše zlomenina vyhodnocena jako potenciálně osteoporotická a vyjádříte-li ochotu absolvovat podrobné vyšetření ve specializovaném osteologickém centru, bude u Vás následně provedeno základní laboratorní vyšetření vedoucí mj. ke zjištění hladiny vápníku a vitaminu D v krvi.

Nedojde-li k novým závažným zjištěním (např. odhalení jiné vážné choroby), bude Vám domluven termín návštěvy ve specializovaném osteologickém centru.

V osteologickém centru pak absolvujete další rozšířená vyšetření, která definitivně potvrdí či vyvrátí osteoporózu.

Vyšetření v osteologickém centru zahrnuje:

  1. Podrobný rozhovor s osteologem pro zjištění osobní a rodinné anamnézy a zhodnocení potenciálních příčin osteoporózy
  2. Rozšířené laboratorní vyšetření krve a moči, které poskytne doplňující informace o metabolismu kostní tkáně.
  3. Rentgenové vyšetření páteře, k nalezení případných skrytých zlomenin obratlů či významné demineralizace kostní tkáně v oblasti páteře.
  4. Denzitometrické vyšetření skeletu (DXA).
    Vyšetřením denzitometrem se zjišťuje hustota kostního minerálu. Vyšetření se obvykle provádí v oblasti krčku kosti stehenní, bederní páteře a předloktí. Vyšetření je zcela nebolestivé.

Na základě výsledku denzitometrického vyšetření a ostatních výše uvedených vyšetření lékař u Vás buď potvrdí nebo vyvrátí diagnózu osteoporóza. V případě pozitivního nálezu bude u Vás ihned zahájena vhodná léčba.