Jak se zapojit

Zájemci o projekt se mohou přihlásit k odběru informací o projektu v následujícím přihlašovacím formuláři. Následně budou kontaktováni garantem projektu.

Upozornění: zájemci o projekt (zástupci osteologických center), kteří již projevili zájem se do projektu zapojit, jsou registrovaní automaticky.


Formulář pro zájemce

Jméno
Příjmení
Pracoviště
E-mail
Telefon
Zájemce/zástupce za:
Osteologické pracoviště/centrum
Pracoviště primárního záchytu pacientů (chirurgie, traumatologie, revmatologie, ortopedie, aj.)
Jiné
Komentáře/připomínky:

Seznam osteologických center a spolupracujících pracovišť

Seznam osteologických center a spolupracujících pracovišť bude doplněn po vyhlášení výsledků veřejné zakázky.