Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: osteo.nsc@uzis.cz
Informační linka / helpdesk: +420 770 171 533

Kontakt na manažera projektu:
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Kounicova 688/26, PO Box č. 19, 611 00 Brno
E-mail: pavel.nemec@uzis.cz

Další informace: