Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P.O. Box č.19
611 00 Brno

e-mail: osteo.nsc@uzis.cz
Informační linka / helpdesk: +420 770 171 533

Kontakt na manažera projektu:
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, PO Box č. 19
611 00 Brno

e-mail: pavel.nemec@uzis.cz

Další informace: