Diabetická retinopatie

Schéma lidského oka

„Onemocnění, které nebolí, ale významně zhoršuje kvalitu života.“

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice oka.

Sítnice je vnitřní tenká vrstva oka. Její hlavní funkcí je převádění světelných signálů přicházejících na sítnici skrze čočku na elektrické signály, které jsou zpracovávány mozkem na viděný obraz.

Retinopatie vzniká poškozením krevních cév vyživujících sítnici oka, v těžkých případech dochází ke krvácení do sítnice a sklivce, což způsobí závažnou poruchu zrakuslepotu. Častým jizvením v důsledku drobných krvácení do sítnice může docházet až k odchlípení sítnice, kdy odumírají světločivé buňky sítnice a dochází ke zhoršení zraku.

Riziko vzniku diabetické retinopatie se zvyšuje s délkou trvání diabetu. Riziko se také zvyšuje, pokud hladiny glukózy v krvi nejsou v průběhu času dobře regulovány. Hladina glukózy v krvi a krevní tlak v normě a pravidelné oční vyšetření mohou výrazně snížit riziko vzniku diabetické retinopatie, ale nevylučují ji.

Diabetická retinopatie se může objevit bez ohledu na typ diabetu, věk nebo dokonce kontrolu hladiny glukózy v krvi. Počáteční příznaky nejsou nápadné, proto je třeba od zjištění diabetu pravidelně absolvovat vyšetření očního pozadí (oftalmoskopii). Pravidelným vyšetřením očí se změny zachytí dříve a léčba může být zahájena včas.

Porovnání zdravého a nemocného lidského oka

Jaké jsou rizikové faktory?

Lidé s diabetem jsou ohroženi vznikem retinopatie, zejména pokud mají:

 • Vysokou hladinu cukru v krvi nebo špatně korigovaný diabetes
 • Vysoký krevní tlak, zvláště pokud mají onemocnění ledvin
 • Diabetes již mnoho let

Jaké jsou nejčastější příznaky?

 • Rozmazané nebo zkreslené vidění, které ztěžuje čtení, sledování televize nebo vidění tváří lidí a které neovlivní brýle
 • Problémy s rovnováhou, čtením, sledováním televize a rozpoznáváním lidí
 • Zvýšená citlivost na oslnění
 • Obtížné vidění v noci

V počátečních stádiích diabetické retinopatie se nemusí objevit žádné příznaky a onemocnění nemusí být diagnostikováno, dokud není pokročilejší.

Pokud zaznamenáte nějaké změny vidění, navštivte svého diabetologa nebo praktického lékaře.

Jak mohu vzniku diabetické retinopatie předejít?

 • Pravidelně absolvovat vyšetření očí (1× ročně nebo častěji dle doporučení lékaře, kterého navštěvujete pro diabetes)
 • Užívat předepsané léky dle pokynů lékaře
 • Kontrolovat si hladinu cukru v krvi a krevní tlak
 • Mít pravidelnou fyzickou aktivitu
 • Udržovat si normální tělesnou hmotnost
 • Jíst pravidelně a zdravě

Jaký je výskyt v České republice?

V České republice bylo v roce 2016 evidováno 95 100 osob s diabetickou retinopatií a 2 267 osobám způsobila diabetická retinopatie slepotu.

Populaci diabetiků tvoří více než 858 tisíc osob, každoročně se u nás počet diabetiků zvyšuje.

Stadia diabetické retinopatie

Lze diabetickou retinopatii léčit?

Laserové a jiné chirurgické postupy mohou zpomalit průběh onemocnění a snižovat riziko ztráty zraku.

Pokud je poškození zjištěno dříve, než ovlivní váš zrak, léčba může zabránit ztrátě zraku. Tam, kde již došlo k částečné ztrátě zraku, může léčba pouze znemožnit zhoršení.

Další informace o diabetické retinopatii naleznete na Národním zdravotnickém informačním portálu nzip.cz.