O projektu

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Screening v lékařství znamená vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v časných stádiích, kdy pacient nemá žádné příznaky nebo potíže. Cílem screeningu je rozeznat včas chorobu a předejít rozvoji nemoci, či případnému úmrtí.

Pilotní projekt Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu oproti stávající praxi zavádí zásadní inovaci, a to provedení vyšetření sítnice pacienta přímo v ambulanci lékaře diabetologa nebo praktického lékaře.

Lékař snímky sítnice pořízené tzv. sítnicovou kamerou (non-mydriatickou fundus kamerou) elektronicky odešle do ambulance očního lékaře, který snímek vyhodnotí a závěr vyšetření do dvou dnů odešle zpět lékaři. Hodnocení snímků sítnice probíhá centralizovaně na jednom vybraném pracovišti se zkušenými očními lékaři.

Hlavní předností tohoto projektu je to, že v nekomplikovaných případech se nemusí pacient nechat vyšetřit u očního lékaře, ale může být pravidelně vyšetřován svým diabetologem nebo praktickým lékařem.

Cílem pilotního projektu je v českém zdravotním systému připravit a otestovat metodu vyšetřování pacientů sítnicovou kamerou bez nutnosti mydriázy přímo v ambulanci lékařů zajišťujících péči o diabetiky, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému. V případě úspěšného ověření lze realisticky očekávat zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů pro diabetologické ambulance se zájmem o poskytování této služby pacientům.