Vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí v rámci pilotního projektu bude prováděno sítnicovou kamerou bez nutnosti rozkapání očí (odborně non-mydriatickou fundus kamerou). Jedná se o speciální přístroj, který bez dotyku oka pořídí snímky sítnice, ty zkušený oční lékař prohlédne a posoudí stav sítnice.

Jak probíhá vyšetření sítnicovou kamerou?

Vyšetření 1

1. Lékař pacientovi vysvětlí průběh vyšetření a význam pravidelných vyšetření oční sítnice.

Vyšetření 2

2. Pacient podepíše souhlas se zapojením do projektu.

Vyšetření 3

3. Sestra pacienta posadí do vhodné polohy k přístroji a provede fotografování sítnice na automatickém přístroji.

Vyšetření 4

4. Sestra odešle elektronicky snímky sítnice z přístroje do ordinace očního lékaře, který snímky vyhodnotí a výsledek elektronicky zašle zpět do ordinace lékaře.

Vyšetření 5

5. Lékař pacienta informuje o výsledku vyšetření a intervalu další kontroly sítnice.