Chronická obstrukční plicní nemoc

Schéma lidského oka

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné respirační onemocnění, které je charakterizované trvalou a postupující poruchou průchodnosti dolních dýchacích cest, projevující se limitací průtoku v oblasti bronchů a bronchiolů, tzv. bronchiální obstrukcí. Onemocnění se projevuje nespecifickými příznaky (např. kašlem či expektorací –  vykašláváním hlenu) a zhoršující se dušností, postupně vede ke snížení tolerance fyzické zátěže a zásadně limituje aktivity denního života. V pozdější fázi nemoci dochází k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím (novému vzplanutí a zhoršení nemoci) a předčasné smrti. Nejvýraznějším rizikem vzniku CHOPN je nepochybně kouření cigaret, na vzniku tohoto onemocnění se podílí i pasivní kouření cigaret, zplodiny z dopravy a průmyslové exhalace.

Výskyt chronické obstrukční plicní choroby v ČR

Z aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR, 2016), se v ČR v posledních pěti letech ročně aktivně v ordinacích pneumologů léčilo zhruba 250 000 osob pro CHOPN, což jsou necelá 2,5 % celé populace. Roční výskyt nových aktivně léčených případů CHOPN představoval v ČR okolo 25 tisíc osob.

Vzhledem k odhadované prevalenci (7–8 % populace) je patrné, že většina českých nemocných nemá tuto nemoc diagnostikovanou a existuje tak nemalé riziko, že CHOPN u nich bude nezadržitelně progredovat do pozdějšího, více ireverzibilního stádia, kdy bude jen těžko příznivě ovlivnitelná léčbou.

Léčba CHOPN

Moderní léčebná strategie spočívá ve výrazné redukci (nejlépe úplné eliminaci) všech rizikových inhalačních expozic pacienta. Nezbytný je zejména intenzivní boj proti nikotinové závislosti spolu s účinnou iniciální inhalační léčbou a výraznou změnou životního stylu s pravidelným aerobním pohybem a zvýšení každodenní fyzické denní aktivity.

Nejefektivnější metodou pro prodloužení života nemocných s časným CHOPN stále zůstává úplné zanechání kouření a vyloučení jiných rizikových expozic.