Garanti a pracovní skupina

Odborní garanti projektu

Odbornými garanty projektu jsou:

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Předseda sekce nemocí s bronchiální obstrukcí Výboru ČPFS ČLS JEP
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika FNHK, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Pracovní skupina projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění, navrhuje k realizaci nové programy časného záchytu, rozvíjí jejich metodické postupy a ověřuje v rámci pilotních projektů.

Za účelem řízení pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci byla s účinností ke dni 16. 4. 2018 zřízena pracovní skupina.

Předseda pracovní skupiny:

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Členové pracovní skupiny:

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
MUDr. Norbert Král
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
PhDr. Karel Hejduk
 

Tajemník pracovní skupiny:

Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.