Jak předejít CHOPN?

Většina případů CHOPN má přímou souvislost s kouřením. Kombinace astmatu a kouření zvyšuje riziko CHOPN zásadním způsobem. Nejlepší cesta, jak CHOPN předcházet, je tedy nikdy nekouřit, nebo s tím co nejdříve přestat.  Existuje mnoho programů, které kuřákům pomáhají přestat kouřit, např.:

Mezi další rizikové faktory patří vystavení chemickým výparům (např. použití dezinfekce, práce v kuchyni) a prachu v zaměstnání. K omezení těchto rizikových faktorů je nutné správné použití ochranných prostředků.