Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

e-mail: chopn.nsc@uzis.cz
Informační linka / helpdesk: +420 770 171 533

Kontakt na manažera projektu:
Mgr. Michaela Jelínková
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

e-mail: michaela.jelinkova@uzis.cz

Další informace: