Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

e-mail: chopn.nsc@uzis.cz
Informační linka / helpdesk: +420 770 171 533

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

e-mail: lucie.mandelova@uzis.cz

Další informace:


Kontaktní formulář pro zapojení zdravotníků do projektu