Garanti a pracovní skupina

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění, navrhuje k realizaci nové programy časného záchytu, rozvíjí jejich metodické postupy a ověřuje v rámci pilotních projektů.

Za účelem řízení pilotního projektu Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období byla s účinností ke dni 1. 6. 2018 zřízena pracovní skupina.

Předseda pracovní skupiny:

prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Členové pracovní skupiny:

MUDr. Hana Škodová
Jana Rellová
MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
MUDr. Lubomír Dubrava
MUDr. Renata Poláčková
doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
MUDr. Soňa Krejčí
MUDr. Pavel Vojtovič, Ph.D
 

Tajemník pracovní skupiny:

Mgr. Pavla Všetečková