Jak odhalit srdeční vadu novorozence

Srdeční vadu lze diagnostikovat již v průběhu těhotenství matky díky preventivním ultrazvukovým vyšetřením srdce plodu. Bohužel takto lze zachytit pouze přibližně dvě třetiny těchto vad, u další třetiny dětí se kritická srdeční vada projeví zcela nečekaně až po narození, někdy i po několika dnech, nezřídka dokonce až po propuštění z nemocnice a ohrožuje život novorozence. Tyto vady je nezbytné podchytit včas a léčit již v prvních hodinách a dnech po narození dítěte.  Rozpoznat vadu běžným vyšetřením je totiž často nemožné. Tato skutečnost výrazně snižuje šanci nemocných dětí na adekvátní léčbu a má negativní vliv na jejich prognózu. Jako řešení se nabízí použití přístroje, tzv. pulsního oxymetru, který změří nasycení krve kyslíkem na všech končetinách u nově narozeného dítěte a z výsledku měření vysloví podezření na kritickou vrozenou srdeční vadu. Místem umístění detektoru pro měření saturace jsou u novorozeného dítěte prsty končetin. Z výsledku vyšetření lze s velkou mírou jistoty vyslovit podezření na kritickou vrozenou srdeční vadu a dítě včas odeslat do dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici FN Motol.