Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: cchd.nsc@uzis.cz

Informace o projektu poskytuje helpdesk Národního screeningového centra
Telefon: (+420) 778 529 202

Kontakt na manažera projektu:
Mgr. Pavla Všetečková
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Kounicova 688/26
PO Box č. 19
611 00 Brno
e-mail: pavla.vseteckova@uzis.cz

Další informace: