O projektu

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

Screening v lékařství znamená vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v časných stádiích, kdy pacient nemá žádné příznaky nebo potíže. Cílem screeningu je rozeznat včas chorobu a předejít rozvoji nemoci, či případnému úmrtí.

V případě programu časného záchytu srdečních vad se jedná o vyšetření nově narozených dětí s cílem VČAS srdeční vadu zachytit a rychle léčebně zasáhnout.