Srdeční vady novorozenců

Srdeční vady jsou rozmanitou skupinou onemocnění s různým stupněm závažnosti. Mohou být vrozené i získané. Za vznik vrozených srdečních vad zodpovídají dědičné poruchy. Při vrozené srdeční vadě je postižení srdce přítomno již při narození dítěte.

Výskyt srdečních vad v České republice

V České republice se s vrozenou srdeční vadou narodí asi 500 dětí ročně.

Mezi nejvýznamnější vrozené srdeční vady patří koarktace aorty, transpozice velkých cév, hyponastické levé srdce a totální anomální plicní návrat.  Koarktace aorty – jedná se o zúžení srdečnice, největší tepny lidského těla. Záleží na tom, ve kterém místě k zúžení dochází. Transpozice velkých cév – hlavní tepny odstupují z nepatřičných komor a tím se vytvoří dva uzavřené okruhy. Hyponastické levé srdce – levá komora není schopna zajišťovat dostatečný srdeční výdej, je malá a nefunkční. Totální anomální plicní návrat – všechny plicní žíly vstupují do pravé předsíně nebo jejích přilehlých částí. Zásadní roli u těchto vad hraje Botallova dučej.

Co je Botallova dučej?

U zmíněných kritických srdečních vad je situace závislá na uzavření ductus arteriosus (Botallova dučej, též Botallova spojka). Dokud je tato zvláštní tepna otevřená, pak je krev vyživující organismus okysličená. Pokud se dučej uzavře, dochází k oddělení okysličené a neokysličené krve, dítě má nedostatečné množství kyslíku a hrozí mu smrt v řádu několika minut nebo hodin.