Kontakt, helpdesk

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: cervix.nsc@uzis.cz

Informace o projektu poskytuje helpdesk Národního screeningového centra
Telefon: (+420) 770 171 531

Kontakt na manažera projektu
Mgr. Michaela Jelínková
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kounicova 688/26, P.O. Box č. 19, 611 00 Brno
e-mail: michaela.jelinkova@uzis.cz

Další informace: