O projektu

Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu

Screening v lékařství znamená vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v časných stádiích, kdy pacient nemá žádné příznaky nebo potíže. Cílem screeningu je rozeznat včas chorobu a předejít rozvoji nemoci, či případnému úmrtí.

V programu časného záchytu karcinomu děložního hrdla se jedná o samovyšetření žen ve věku 50–65 let s cílem VČAS zachytit toto onemocnění a rychle léčebně zasáhnout.  Ženy, které tři roky nepodstoupily preventivní gynekologické vyšetření (cytologický stěr), budou vyhledány v databázi zdravotních pojišťoven. Současně s písemným oslovením klientka obdrží testovou sadu a srozumitelný návod k dalšímu postupu. Po použití žena odešle testovou sadu do laboratoře a v případě pozitivního nálezu bude informována o nutnosti návštěvy gynekologa.

Cílem pilotního projektu je ověřit, zdali zavedení metody použití samoodběrových sad v české populaci žen bude efektivní a bude mít pozitivní dopad na jejich zdraví. V pilotním projektu se bude hodnotit návratnost provedených testů, kvalita získaných odběrů a další parametry, které umožní případnou celoplošnou implementaci samoodběrového testu do současného zdravotního systému.