Rakovina děložního čípku

Rakovina děložního čípku je onemocnění, které vzniká jako následek infekční nákazy lidským papilomavirem (HPV) přenosným pohlavním stykem. Většina žen nákazu tímto virem ani nezjistí, neboť jejich imunitní systém si s infekcí poradí. V některých případech však vlivem působení HPV dojde ke změnám v buňkách na povrchu děložního čípku, které mohou dát vznik rakovině.

V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 800 nových onemocnění rakovinou děložního hrdla, 300 žen v důsledku onemocnění každý rok zemře.  Tomuto nádorovému onemocnění se dá velmi dobře předcházet zejména preventivním vyšetřením u praktického gynekologa. Moderní alternativou, jak zjistit riziko vzniku tohoto nádoru, je provedení samovyšetření ženy na přítomnost HPV.

Obrázek 1a: Absolutní počty případů. Zdroj dat: NOR (incidence v celém období, mortalita do roku 1993), ČSÚ (mortalita od roku 1994)

Incidence a mortalita ZN děložního čípku v ČR (absolutní počty případů)

Obrázek 2a: Absolutní počty žijících pacientek. (Zdroj dat: NOR)

Absolutní počty žijících pacientek

Obrázek 3a: Podíl klinických stadií. (Zdroj dat: NOR)

Podíl klinických stadií při diagnóze

Obrázek 4a: Podíl případů ve věkové kategorii (analyzováno období 2014–2018). (Zdroj dat: NOR)

       Věková struktura pacientek