Zapojená pracoviště

Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Fakultní nemocnice
Olomouc